FEEDBACK to architect ’18
TAC-M GROUP CO., LTD.

คุณกีรติ น้อยนพเก้า (Product Management Section 5)

หลังจากได้เข้าร่วมงานสถาปนิกมา 6 วัน รู้สึกได้ว่าปีนี้มีจำนวนคนที่เยอะมาก และถือได้ว่ามีการจัดการที่ประสบความสำเร็จสูง สำหรับผลิตภัณฑ์ Zylent เองก็ได้รับการตอบรับที่ดี มีผู้คนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่บ้านเรามีคนรู้จักน้อย เราจึงได้ใช้โอกาสนี้ช่วยแนะนำถึงผลิตภัณฑ์ของเราว่ามีประโยชน์อย่างไร และมีความแตกต่างจากท่อปกติทั่วไปอย่างไร สำหรับลูกค้าที่เข้ามาชมผลิตภัณฑ์ของเราภายในบูธนั้น ต่างมองว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้น ไม่เคยที่จะหยุดนิ่ง มีอะไรแปลกใหม่ออกมาตลอดทุกปี จึงทำให้ได้รับกระแสการกล่าวถึงและเป็นที่แพร่หลายออกสู่วงกว้างมากขึ้นจากเดิม

นอกจากการจัดแสดงที่บูธของเราแล้ว ผมก็ได้เดินชมภายในงานและสัมผัสได้ว่ามีความเป็นดิจิตอลที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งก็ตรงกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ไม่ว่าจะเป็นระบบ Smart Design ต่างๆ  ก็อยากลองให้มาชมกันครับ เพื่อที่ทุกท่านจะได้ทราบว่านวัตกรรมของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนในยุคปัจจุบัน