FEEDBACK to architect ’18
KENZAI CERAMICS INDUSTRY CO., LTD.

คุณนันทรัตน์ ตันติวัฒน์พานิช (Asst. Manager Project & Marketing Export) 

ปีนี้รู้สึกได้ว่ามีผู้เข้าชมงานมากกว่าปีที่แล้ว โดยปีก่อนๆ จะเยอะเฉพาะช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น แต่ปีนี้มีจำนวนผู้เข้าชมที่เยอะตลอดทุกวัน จึงทำให้ทางเราได้มีกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เพิ่มเติมเข้ามา ทั้งจากลูกค้าที่อยากจะลองใช้สินค้าจากเรา หรือแม้กระทั่งลูกค้าเก่าที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์จากเรามานานแล้วก็ตาม

สำหรับปี 2018 ทาง KENZAI ก็ได้รับรางวัล Booth Design Award ประเภทสินค้านวัตกรรม (รองชนะเลิศอันดับ 2) ซึ่งยูกิก็มองว่าเป็นรางวัลที่ดีมากนะ เพราะว่าไม่ได้มีเพียงแค่การประกวดสินค้านวัตกรรมเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังมีการแยกย่อยรางวัลออกไปอีกตามแต่ประเภท ซึ่งสินค้าที่ทำให้เราได้รับรางวัลนี้ก็คือกระเบื้องเซรามิคที่ช่วยลดการใช้พลังงานภายในบ้าน, สามารถป้องกันความร้อน พร้อมช่วยให้บ้านเย็นอยู่สบายที่ยิ่งขึ้น

สำหรับงานสถาปนิกครั้งหน้า ยูกิก็ยังอยากให้มีการจัดเหมือนเดิม และมีการเพิ่มเติมกิมมิคแปลกใหม่เข้าไปเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนอยากเข้ามาเดินชมงานกันมากขึ้น นอกจากนี้ยังอยากจะฝากถึงผู้บริโภคและผู้เข้าชมงานไว้ว่า… ถึงแม้ว่าจะชื่อว่างานสถาปนิก แต่ทุกๆ ท่าน ก็สามารถเข้ามาร่วมชมได้ ไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกหรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปก็ตาม ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการอัพเดทแวดวงข่าวสารวัสดุตกแต่ง พร้อมทั้งทำให้ทราบได้ว่าวัสดุแบบไหนที่เหมาะกับการตกแต่งภายในบ้านเรา