ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมประชาสัมพันธ์สินค้าภายในงานสถาปนิก ’61 สามารถสำรองพื้นที่จัดแสดงสินค้าได้ที่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย  โทร. 0 2717 2477 ต่อ 202 อีเมล [email protected] และ [email protected] ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

พื้นที่คูหาแสดงสินค้า สำหรับผู้แสดงสินค้างานสถาปนิก’61

อัตราค่าพื้นที่

  • พื้นที่เปล่าอัตรา  9,000 บาท ต่อ ตารางเมตร (ขั้นต่ำ 18  ตารางเมตร) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

หมายเหตุ**
– ค่าบริการส่วนกลาง : อัตรา 150 บาท ต่อ ตารางเมตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
– ค่าค้ำประกันการก่อสร้าง : อัตรา 1,000 บาท ต่อ ตารางเมตร

 

  • พื้นที่ ชั้นที่ 2อัตรา 4,500 บาท ต่อ ตารางเมตร ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

______________________________________________________________________________________

  • พื้นที่มาตรฐานอัตรา 10,000 บาท ต่อ ตารางเมตร (ขั้นต่ำ 9 ตารางเมตร) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Challenger 1

Challenger 2

Challenger 3

*แบบบูธมาตรฐานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประกอบด้วย
• ปูพรมอัดเรียบสีเทา
• ผนังสามด้าน ด้านละ 3 แผ่น แต่ละแผ่นขนาดกว้าง 1.00 เมตร สูง 2.50 เมตร สีขาว (รวมขอบอลูมิเนียม)
• ป้ายชื่อบริษัท ตัวอักษรสติ๊กเกอร์แบบมาตรฐาน ตัวอักษรสูง 10 เซนติเมตร ทั้งนี้ชื่อรวมกันไม่เกิน 20 อักษร จำนวน 1 ชุด (บูธหัวมุม จำนวน 2 ชุด)
• โต๊ะ ขนาด 1.00 x 0.50 เมตร 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ 2 ตัว
• ฟลูออเรสเซนต์ 2 ดวง ติดหลังป้ายชื่อบริษัท
• ปลั๊กไฟ จำนวน 1 จุด (ขนาด 5 แอมป์ 220 โวลท์ ห้ามใช้กับอุปกรณ์แสงสว่างทุกประเภท)
• ถังขยะ