• นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, นักลงทุน
  • นักออกแบบ สถาปนิก, มัณฑนากร
  • วิศวกร
  • ผู้รับเหมาก่อสร้าง
  • ผู้ค้าวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง
  • ผู้บริหาร-ผู้จัดการอาคาร
  • เจ้าของกิจการโรงแรมหรือรีสอร์ท
  • นักอุตสาหกรรม, นักการเงิน, นักวิชาการ
  • ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ