FEEDBACK to architect ’18
SB DESIGN SQUARE

คุณกนกพร หลงจาด (Senior Interior service manager)

หากดูภาพรวมของงานสถาปนิกในครั้งนี้ ค่อนข้างที่จะคึกคักเป็นพิเศษ ซึ่งหลังจากที่ได้เดินชมหลายๆ บูธแล้ว ก็พบว่ามีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่น่าสนใจและน่าติดตามอยู่มาก

โดยการจัดแสดงบูธของเราในครั้งนี้ เราก็อยากที่จะนำสินค้า Life Style ของเรา มาทำความรู้จักต่อกลุ่มสถาปนิกและดีไซน์เนอร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยภายในงานครั้งนี้ เราได้เปิดตัวกิจกรรม SB DESIGNER CLUB เป็นแคมเปญพิเศษ ที่เราได้เปิดตัวพร้อมมอบสิทธิพิเศษให้กับกลุ่มดีไซน์เนอร์, กลุ่มสถาปนิก, และกลุ่มสไตล์ลิสต์โดยเฉพาะ นอกจากนี้เรายังพยายามที่จะปรับ Life Style ของเฟอร์นิเจอร์ให้ตรงกับความต้องการกับกลุ่มลูกค้า เนื่องจากว่าแต่ละบุคคล มีบุคลิกและนิสัยเฉพาะ ดังนั้นการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์จึงย่อมมีความแตกต่างกันออกไป ด้วยเหตุนี้เราจึงได้นำแนวคิดเหล่านี้มาปรับใช้และตอบสนองต่อทุกกลุ่มลูกค้าอย่างเข้าถึงทุกประเภท