กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้เข้าชมงาน เพื่อรับของที่ระลึก สินค้าโปรโมชั่น บัตรกำนัล และของรางวัลอีกมากมาย

กิจกรรมพิเศษ Buyers Passport สำหรับผู้เข้าชมงานที่มีอาชีพสถาปนิก นักออกแบบ วิศวกร ผู้รับเหมา และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กับการเข้าร่วมชมงานในแต่ละบูธแสดงสินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อที่จะรับของที่ระลึก , สินค้าโปรโมชั่น , บัตรกำนัล และของรางวัลต่างๆ อีกมากมาย โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้

วัน-เวลา : วันที่ 1-6 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:00 – 20:00 น.

สถานที่ : ภายในพื้นที่บูธผู้แสดงสินค้างานสถาปนิก ’61 ที่ร่วมกิจกรรม Buyers Passport