Wheel Chair Lifts – Functional design for disabled

Functional design for disabled…

 

ในปัจจุบัน การออกแบบเพื่อตอบโจทย์การใช้งานต่อผู้พิการ ได้ถูกยกให้คุณค่าและได้รับความสนใจจากสังคมวงกว้างเพิ่มมากขึ้น และโปรเจ็กต์ Wheel Chair Lifts ก็เป็นโมเดลต้นแบบที่มาจากกรณีศึกษาสภาพแวดล้อมตามแหล่งชุมชนหัวเมืองใหญ่ ที่มักจะละเลยการออกแบบพื้นที่โดยขาดการคำนึงถึงการใช้งานของผู้พิการ อีกทั้งผู้ออกแบบ Charlie Lyon ยังได้รับการจุดประกายแนวคิดจากภรรยาของเพื่อนที่มักจะบ่นถึงความยากลำบากในการเดินทางและเข้าวิธีการสู่ตามสถานที่ต่างๆ อยู่เสมอ

 

Wheel Chair Lifts เป็นการออกแบบพื้นที่แบบมัลติฟังก์ชันให้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย ด้วยวิธีการใช้งานที่แสนง่ายดายนั่นคือเพียงแค่กดปุ่มสวิตซ์ ฟอร์มของบันไดก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามอัตโนมัติ ด้วยลักษณะการหดตัวเก็บขั้นบันไดให้ซ้อนกันเป็นเลเยอร์เดียว จากนั้นพื้นเซรามิคที่อยู่บริเวณฐานใต้สุดที่ถูกขั้นบันไดบดบังอยู่ จะทำหน้าที่เป็นลิฟต์ยกสูงขึ้นสู่บริเวณชั้นบน จากนั้นผู้ใช้งานก็สามารถกดสวิตซ์อีกครั้งเพื่อคืนรูปแบบของฟอร์มขั้นบันไดสู่สภาพดั้งเดิม

 

www.designboom.com

Recent Posts