Tag

knowledge platform

KNOWLEDGE PLATFORM

สัมมนาจากผู้แสดงสินค้าชั้นนำ พร้อมข้อมูลเฉพาะเจาะลึก Knowledge Platform เป็นกิจกรรมที่ผู้จัดงานมีความประสงค์ที่จะใช้พื้นที่เพื่อเป็นการสัมมนาจากผู้แสดงสินค้าชั้นนำ พร้อมข้อมูลเฉพาะเจาะลึกของเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงก่อสร้าง วันที่-เวลา : วันที่ 1-6 พฤษภาคม 2561 แบ่งเป็นรอบๆ ละ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10:30 – 19:00 น. สถานที่ : พื้นที่ Knowledge Platform อาคารชาเลนเจอฮอลล์ 1
Read More